m
 
za hrvatsku stranice
this page in english
m

Învățămîntul la Școala Generală
cu clasele I-VIII din Lupac


Prezentul material, cuprinzînd datele privind
dezvoltarea învățământului din localitatea Lupac,
ne-au fost furnizate de domnul
profesor Moteca Achim,
director al școlii, de foarte mulți ani.
Practic, de o viață...


mmm
Învățământul din satele croate a jucat un rol important în păstrarea identității etnolingvistice a locuitorilor din aceste sate. Din documentele puține, care se mai păstrează în arhivele școlilor am extras câteva date. La început, activitatea din aceste școli, s-a aflat sub influența administrației austro-ungare iar predarea se făcea în limba croată.
mmm Din documentele pe care au reușit să le studiem, rezultă că școala din satul Lupac, a fost înființată în anul 1781 cu 53 elevi-băieți, iar în anul 1784, deja frecventau școala 80 de băieți. Învățarea limbii materne în școală sau predarea în limba maternă a avut și avea consecințe pentru păstrarea identității lingvistice a locuitorilor. În cadrul școlii, în perioada 1937-1947 au predat și învățători veniți din Croația. Predarea tuturor obiectelor în limba maternă nu a fost permanentă; în unele perioade predarea se făcea în limba română, iar croata era doar obiect de studiu, fără obligativitatea susținerii de examene. Predarea în limba maternă a fost îngreunată și de lipsa manualelor și a personalului de predare. După anul 1960 s-a generalizat predarea în limba maternă, aceasta devenind obiect de studiu. Începând cu anul 1975 a fost impulsionată, din nou, dezvoltarea învatamântului în limba maternă. Din documentele existente la școală, rezultă că la Lupac nu s-a trecut la predarea în limba croată ci s-a menținut limba maternă ca obiect de studiu.

mm


mmm Din documentele statistice rezultă că la Lupac, un numar de 75 de elevi aveau ca obiect de studiu limba sârbo-croată, în anul 1983. În prezent în cadrul școlii, limba croată este obiect de studiu la clasele I-VIII. Numarul de ore repartizat pentru fiecare clasă este de 4 ore/săptămână. Îmbucurător este faptul că în prezent, au fost editate și aprobate programe școlare și unele din titlurile de manuale necesare atât pentru predarea limbii materne ca obiect de studiu, cât și pentru predarea în limba maternă, activitate ce se desfășoară și în continuare.
mmm Școala din Lupac funcționează în prezent, anul școlar 2006-2007 cu următoarele forme de învățământ:

mmmmmm - învățământ preșcolar - cuprinși 20 de copii;
mmmmmm - învățământ primar - cl I-IV - cuprinși 27 elevi;
mmmmmmmmm - cl I-III - 11 elevi; cl II- IV - 16 elevi; funcționează simultan;
mmmmmm - învățământ gimnazial - cl V-VIII- 44 elevi
mmmmmmmmm - cl. V- a – 13 elevi
mmmmmmmmm - cl. VI-a – 19 elevi
mmmmmmmmm - cl. VII- a – 10 elevi
mmmmmmmmm - cl. VIII-a – 12 elevi

mmm Îngrijorător este faptul că, în ultimii 15 ani populația școlară este într-o contiuă scădere și uneori, chiar semnificativă. Astfel dacă:
mmm - în anul școlar 1977-1978 învățământul primar era frecventat de 74 de elevi, iar înv. gimnazial de 67 elevi...
mmmm ... în anul școlar 1980-1981 erau la învățământul primar 70 elevi, iar la cel gimnazial 70 elevi...
mmmm ... s-a ajuns în prezent la cifrele prezentate mai sus, adica: 27 elevi la învățământul primar, 44 elevi la învățământul gimnazial.

mmm Cauza principală a acestui fenomen o constituie migrarea forței de muncă după anul 1990. Din familiile tinere, majoritatea lucrează în străinătate, întorcându-se acasă numai de sărbători. Există ani, când sunt înregistrate 1-2 nașteri. De asemenea, începând cu anii școlari 1981-1982 până în anul școlar 1990-1991, la școala din Lupac a funcționat și clasa a IX-a și a X-a, fiind școlarizați absolvenți ai claselor a VIII-a din satele aparținătoare comunei: Clocotici, Rafnic, Vodnic și chiar din Gârliște și Goruia.
mmm În privința bazei materiale, la început exista un singur local de școală, iar învățământul se desfășura în 2 schimburi - dimineața și după masa. După închiderea minei s-au ocupat 4 săli de clasă și în prezent funcționează clasele I-IV. Spațiul de școlarizare a fost extins prin darea în folosință în anul 1973 a încă 4 săli de clasă, 2 laboratoare, bibliotecă și cancelarie. Începând cu anul 2007 localul gradiniței și localul unde funcționeaza clasele V-VIII sunt cuprinse în programe ample de reabilitare: interior, exterior, apă curentă, instalații sanitare, interioare, încălzire centrală, dotarea cu mobilier nou, calculatoare. Sperăm ca aceste lucrări să fie finalizate până la începutul anului școlar 2007-2008.
mmm Facând o evaluare a rezultatelor obținute de elevii acestei școli, putem afirma că ele sunt bune. Pe raza localității nu exista persoane neștiutoare de carte, nu avem cazuri de abandonări școlare sau de elevi neșcolarizați. Toți tinerii sunt absolvenți ai învățământului gimnazial, liceal, profesional și ai învățământului superior, numărul acestora crescând în ultimii ani. Astfel în ultimii 25 de ani, din cadrul absolvenților școlii, peste 30 au absolvit și în învățământul superior. Dintre aceștia, amintim: Lauș Nicolae nr.131, Lauș Nicolae nr… absolvenți ai învățământului teologic; Gârbea Octavian, Gârbea Cornel, Șera Petria, absolvenți ai politehnicii; Lațchici Maria absolventă a Universității din Zagreb, Toma Cristina - este profesoară de Limba Româna, Popescu Valeriu, Popescu Mircea - Facultatea de drept, Șera Zorița este educatoare, Laus Ana - a devenit asistent medical extrem de apreciat și mulți alții.
mmm Din absolventii cl. a VIII-a din ultimii 4 ani, un procent de 90 % s-au încadrat la formele superioare de învățământ: licee și școli de arte și meserii. Procentul de promovarea „TESTELOR NATIONALE” este de 68% în acești ultimi 4 ani. În anul școlar 2004-2005 eleva Lațchici Jasmina, la clasa a VII-a a obținut premiul I la faza națională a Olimpiadei de LIMBĂ MATERNĂ – CROATĂ, iar în 2006, eleva Duma Maria a obținut premiul III, la aceeiași olimpiadă.
mmm Și în prezent, la toate clasele, există elevi cu rezultate deosebite. Rezultatele bune obținute de elevii școlii s-au datorat și se datorează și în prezent, educatoarelor, învățătorilor și profesorilor, care au funcționat și funcționează în prezent la această școală. Încadrarea școlii, având în vedere și apropierea de Reșița, a beneficiat într-o masură foarte mare de cadre didactice calificate cu grade stabile și cu experiență. În continuare vreau să amintesc doar câteva dintre domeniile lor și care sunt în prezent pensionari: prof. Todor Mihai care și-a început activitatea de dascăl la Lupac în anul 1956, învățătorul Traian Semenescu, care o perioada a fost și directorul acestei școli, învățătorul, profesorul și directorul de școală Vasiescu Cotiso, învățătoarea Gârbea Maria cu peste 35 ani de activitate la această școală, prof. Gârbea Gavril - peste 25 ani, profesor Fiștea Maria - matematică, Andreș Măgina - profesoară de Limba Română, Pantin Dobrinca - profesoară de Limba Rusă, Cojocaru Gheorghița - profesoară de Limba Română, cu peste 30 ani de activitate și mulți alții. Mulțumirile, stima și respectul nostru pentru toți aceștia.
mmm Colectivul didactic actual este format, numai din cadre didactice titulare și calificate și are următoarea componență:

Moteca Achim
Director; titular Istorie-Geografie; Gradul I; funcționează la Lupac din anul 1968, cu o vechime de 39 ani. Deține funcția de director din anul 1968. A locuit în Lupac 24 ani.


Suru Florica
Titulară - învățătoare, grad definitiv; 36 ani vechime din care 29 ani la Lupac


Ephardt Meda
Titulară - învățătoare, gradul didactic I; vechime 13 ani, din care 9 ani la Lupac


Lupu Forica
Titulară; profesoară de Limba Română; 22 ani vechime, din care 20 ani la Lupac


Popovici Ana
Titulară; Gradul I; profesoară de Limba Croată; vecime 34 ani, din care 20 ani la Lupac


Orăvițan Florica
Titulară; Gradul I; profesoară de Matematică; vechime 31 ani, din care 17 la Lupac


Boncalo Elena
Titulară; Gradul I; profesoară de Fizică - chimie; 25 ani, din care15 ani la Lupac


Todor Mihai
subinginer; Gradul II; informatică; profesor suplinitor Croată; 16 ani vechime la școalăPîrvu Loredana
Educatoare; gradul II; 10 ani vechime


mm Elevii și munca lor:

mmmPrezentăm mai jos, pe câțiva dintre cei mai buni elevi ai noștrii, cu care ne mândrim și care ar putea reprezenta adevărate modele pentru generația lor:

mmm Patricia Cristina Ion, clasa I mm Branco Duma, clasa II mmmmm Nicolae Matein, clasa III
mmmmm Branco Duma nicolae matein

mmm Iasna Matein, clasa IV mmm Adrian Ghiță-Popa, clasa V mmmm Iasmina Vlasici, clasa VI
mmmmm mmmmmmm mmmmmmmmmm

mmm Dușița Cruceanu, clasa VII m Iasmina Lațchici, clasa VIII mmmm Maria Duma, clasa VIII
mmmmm mmmmmmm mmmmmmmmm

mmm Iată și cîteva aspecte de la Serbarea de încheiere a anului 2006, prilejuit de sărbătorile și mai ales de vacanța de iarnă.

mm

mmmm

salt la începutul paginii
Pagina de start
Home romana; Home hrvatska; Home english; Asezarea; geografie; Clocotici; Lupac; Rafnic; Vodnic; istorie; Oamenii; populatia; V.I.P; Actualitate; administratie; politica/organizații; noutati generale; noutati locale; Economia; afaceri; agricultura; Cultura; arte; litere; muzica/dansul; galerie foto; invatamint; stiinta/sanatate; religie; evenimente/sarbatori, obiceiuri; Diverse; sport, turism, distractie, hobby, linkuri; Contact; forum.