m
m
Repere din Lupac

za hrvatsku stranice

this page in english

 

Pagina de istorie

mm Oricine ar încerca să spună cu certitudine un fapt din trecutul mai puțin recent, s-ar împotmoli în momentul dovezilor și argumentelor contradictorii. Așadar, cele de mai jos nu pot fi luate ca dovezi de netăgăduit, iar cine va dori să aducă alte argumente sau dovezi este bine venit. Prezentăm mai jos două scurte variante ale unei posibile și foarte probabile istorii ale noastre. Spunem variante, deoarece prezintă puncte de vedere nu neapărat identice. Prima variantă ne-a provenit din partea UCR și spune că:

mm Primul și cel mai vechi val de croați așezat în spațiul românesc în secolele XIII-XIV, este cel cunoscut sub denumirea de "carașoveni". Aceștia sînt grupați în jurul celei mai vechi și celei mai mari localități, Carașova, populate de croații din România. Deasupra Caarșovei străjjuiesc ruinele cetății medievale a Carașovei (Caraso-fer-vari), cetate pe care localnicii o numesc "Turski grat"(Cetatea turcului). Celelalte localități în care conviețuiesc croații carașoveni sunt: Lupac, Clocotici, Nermed, Rafnic, Vodnic și Iabalcea. Un număr de patru localități s-au contopit cu cele existente: Seliște, Gariște, Iasenovacz și Tîlva. Pănă în a doua jumătate a sex. al XIX-lea populația croaților carașoveni, număra 10.000 de suflete. Astăzi, în urma a duăp migrații una spre este și alta spre vest, acest număr a scăzut la cca 6500.
mm Al doilea val este cel din Lipova (jud. Arad) și Recaș (jud.Timiș). Acest grup a imigrat în spațiul carpato-danubian în sec. al XVI-lea. Croații din Lippova au lăsat doar urme pe insripții funerere, iar cei ce mai sînt urmașii lor s-au integrat în așezările urbane (Arad și Timișoare). Al treilea val s-a așezat în apropiere de Jimbolia la începutul sex. al XIX-lea, mai precis, în anul 1801, în localitățile Checea și Cenei. În Checea, croații au construit o stradă, cunoscută și în preuzent sub numele de "Strada croată". Acest strat de croați provine din familii nobile caru au primit pămînt în acest spațiu românesc, în schimbul pămîntului cedat pentru interesele militare majore ale imperiului, din are Croația a făcut parte. Grupul este originar din zona Turopolje.

Cea de-a doua variantă (completare mai bine zis) este cea de mai jos:

mm Sărbătorirea celor 600 de ani, de la prima atestare documentară, când strămoșii carașoveni croați, au venit și s-au așezat pe valea râului Caraș, în Banatul românesc, a oferit un prilej de a face o rememorare, preotului parohiei Lupac, Marian Tincul, la data de 05 august 1993. Deoarece această pagină de istorie conține foarte multe referiri la aspecte religioase, pagina se deschide și din secțiunea de "religie" a saitului nostru.

mmm În cartea "PROTOCOLU PROVINCIAE BULGARIAE ET VALACHIAE", la pagina 247, este consemnat anul 1393, în vremea domniei regelui Ungariei – SIGISMUND – când a început așezarea strămoșilor noștri, pe teritoriile în care turcii începuseră să le prospecteze. Acești emigranți au început să întemeieze așezări, pe terenurile regatului unguresc din Banat în jurul Lipovei, Recașului, Lugojului, Caransebeșului și în alte locuri, împreună cu călugării preoți, ai Ordinului Franciscan. Aceeași sursă istorică, confirmă că Franciscanii, la invitația regelui Ludovic, au venit din Bosnia pentru a creștiniza populațiile bulgărești, care se găseau de asemenea, în custodia regelui Ludovic.
mmm Franciscanii au venit trimiși de episcopul Bosniei, de Fra. Pelegrin, și au început misiunea creștinizării catolice, exact ca în Bosnia așa și în provincia Bulgariei, îndemnând populația la învățătura lui Isus Cristos și a Bisericii Lui; mai ales pe acei eretici, care se numeau "Bogumil - Patareni", regele i-a așezat pe aceste locuri, să apere totodată și granița, de năvălirile turcești. În scrierile de mai târziu, dar și în transmiterea orală a poporului rămîne totuși consemnat anul 1434 - 1443, cînd sub îndemnul acelorași călugări Franciscani vin oamenii din Bosnia turcească, să populeze zonele Banatului, iar împreună cu acești emigranți au venit și strămoșii Carașovenilor. De acea se amintesc orașele: Kruševac, Kraševci, Kuševo, Kruševljani sau Krašovani, amintindu-se că denumirea lor actuală ar rezulta în urma transformării fonetice a cuvântului "Kruševljani" și nicidecum, că ar proveni din cuvântul turcesc Caras, care înseamna "apă" cum de altfel unii istorici comenteaza și azi.
mmm Interesant este că se amintește un singur loc din Bosnia, din care se trage rădăcina acestui cuvânt, iar acesta este Kreševo veche așezare Bosniacă, una din cele mai vechi denumiri din Bosnia, cuvânt care pecetluiește denumirea "Karaševci - Bošnjaci".
mmm Prima atestare documentară, că pe aceste locuri s-ar fi așezat, după marea bătălie de la „Mohaci” din anul 1526, oamenii s-au împrăștiat prin sudul regatului unguresc, iar cealaltă parte s-au retras după cum scrie: "ad horrida et aspera loca Carasovensia". De aceea cronicarii Franciscani notează: "Nimeni să nu se mire de temperamentul lor, dur și necizelat, căci au trăit prin păduri și munți, acomodându-se vieții grele și aspre", acești oameni săraci, care s-au așezat și au trăit în Lipova /Maria Radna/ Recaș, Carașevo și în alte locuri părinții Franciscani s-au îngrijit de ei pentru educarea și creșterea acestora în credința catolică, păzindu-i de erezia bogomilă pînă prin anul 1600, când doamna Barbara de Lugoj, dăruiește niște domenii călugărilor Iezuiti pentru a se lupta împotriva calvinilor lui Rakoczi, care au început să ocupe teritorii din jurul Lugojului și al Caransebeșului; în urma acestor transformări sociale apar denumirile satelor: Carașevo, Lupac, Clocotici, Kalina, Nermet, Vodnik, Rafnic și Iabalcea dar se amintește că obiceiurile și portul se deosebesc de cele din satele Românești, iar în ce priveste graiul acestor Carașoveni este limba maternă iliră, care se deosebește mult de limba iliră vorbită în popor "Ab ordinaria lingua illyrica" (Historia par. ecclesiae Rafnicensis, pag.14./Colonia de croați și școala romano-catolică).
mmm În prefața "Catalogus administraturum parochiae Karasovensis" se reamintește încă odată marele sacrificiu al Franciscani1or din Bosnia Argintiensis, care au adus și împărțit cuvântul sfânt al credinței și al Sfintelor Sacramente, ajutându-i la mântuirea sufletului, secole la rând, ocrotind cu sfințenie credința sacră Catolică sub îndrumarea Sfintei Biserici din Roma, până și sub robia turcească; iar sub acest aspect găsim și documente scrise în parohia Catolică a Carașovenilor din vremea lui Fra. Emerik Pavic din Buda, care face parte din primii 16 Părinți Franciscani, veniți cu misiunea Catolică din Bosnia, din aceștia amintim ultimii patru: fra. Ante din Višegrad; fra. Marko din Gradiška; fra. Nikola din Duvno, și fra. Filip omorît în Carașova "ab rebelis" cum scrie în cronică; din această serie mai amintim și pe alții: fra. Ivan din Maglai; fra. Serafin din Olovo; fra. Ludovik din Dubrovnik, fra. Božo din Kotor; fra. Serafin din Kopilovat și fra. Franjo din Đakovo, deci aproape toți sînt născuți în Bosnia.
mmm Din anul 1726 Carașova devine centru1 ordinului Iezuit pentru întregul Banat, iar printre ei se distinge Părintele Michael Lovinic, care este denumit "apostolul Carașovenilor", acest preot va înălța o frumoasă biserică în stil baroc, la Carașova, închinată înălțării Sf. Maria la Cer; dar numai la doi ani de la terminarea bisericii "apostolul Carașovenilor" moare în anul 1728 și este înmormântat sub altarul principal din biserica construită chiar de el în Carașova. Michael Lovinic este originar din Bosnia, din Kraljeva Sutjeska, iar în numele lui pînă în anul 1740 vor veni preoți Iezuiți: P.Vjenceslav Veigl, P. Stjepan Mikša, P. Josip Locatelli, si P. Josip Fabijanovic. În același an, Iezuitii se retrag la Timisoara iar Parohia din Carașova este din nou preluată de Călugării Franciscani, dar de data aceasta ei se găsesc în "bulgaro - română". Deosebit de interesant este că, preoții Franciscani nu amintesc de locurile lor de naștere ci numai de numele lor croat: Franic, Zetic, Grozdic...
mmm Pînă în anul 1745 când preoții Franciscani sunt la conducerea bisericii din Carașova, începînd însă, cu anul 1785, ei vor preda Parohia și Biserica primului preot trimis de episcopie pe numele de Michael Delaric. Franciscanii rămîn în continuare la Carașova, doar capelani/vicari; este evenimentul care marchează de fapt, extinderea parohială și asupra celorlalte sate din jurul Carașovei.
mmm Toate aceste documente, care dezvăluie trecutul croaților carașoveni, este cu totul necunoscut pentru cultura croată, dar ce e mai important de consemnat, rămâne totuși că, această enclavă etnică, în ciuda tuturor vicisitudinilor de ordin social și național, ea continuă să existe, conservându-și limba, graiul, portul, obiceiurile, chiar și conștiința națională. În ultima vreme însă, datorită transformărilor istorico-geografice din Europa, oamenii se confruntă cu propaganda tendențioasă, neștiind încotro să-și îndrepte existența socială; de aceea, acesta ar fi momentul să se evadeze din bezna șovinistă la lumina adevărată a zilei.
mmm Trebuie să se caute înainte de toate, chiar în sânul cronicilor existente în Parohiile Carașovenești și în arhivele, care au fost cu adevărat îngrijite, după aceea căutate documentele și zapisurile, care se păstrează prin diferite centre catolice din fosta Austro-Ungarie, chiar și în arhivele Vaticanului și mai ales în curiile ordinelor franciscane Iezuite, fiindcă aceste două ordine călugarești au jucat un rol hotărâtor în viața morală și spirituală a Carașovenilor Croați.
mmm Realizarea acestui țel, ar trebui făcut prin manifestări literare, ori istorice și prin proslăvirea liturghiei religioase în cadrul Bisericii, întreținând continuitatea moral - spirituală a comunității Carașovenești; însemnarea acestui eveniment este o datorie Sfântă pentru menținerea unității Bisericii, totodată o îndatorire față de credința Catolică a poporului și a Bisericii Romano-Catolice din care facem parte.

Lupac, 5.august 1993
Marian Tincul - preot paroh

   
Pagina de start
Home romana; Home hrvatska; Home english; Asezarea; geografie; Clocotici; Lupac; Rafnic; Vodnic; istorie; Oamenii; populatia; V.I.P; Actualitate; administratie; politica/organizații; noutati generale; noutati locale; Economia; afaceri; agricultura; Cultura; arte; litere; muzica/dansul; galerie foto; invatamint; stiinta/sanatate; religie; evenimente/sarbatori, obiceiuri; Diverse; sport, turism, distractie, hobby, linkuri; Contact; forum.